DOTYKOVÉ SONDY


• přesná všesměrová dotyková sonda s připojením na přírubu s radiálním kabelovým připojením

• určená především pro upevnění na upínací kužel obráběcích strojů nebo pro třísouřadnicové měřicí stroje

• indikace dotyku dvoubarevnou LED

• výstupní signál připojitelný na většinu řídicích systémů

 
• přesná všesměrová dotyková sonda s připojením na závitový čep s konektorem v ose upnutí

• určená především pro upevnění na upínací tyč pro umístění do pracovního prostoru stroje

• vysoký stupeň krytí dovoluje použít sondu i při intenzivním chlazení

• indikace dotyku dvoubarevnou LED

• výstupní signál připojitelný na většinu řídicích systémů


 
• elektrokontaktní dotyková sonda s pevným dotykem

• pro použití na frézkách s řídicím systémem MIKROPROG

• určená  pro umístění do pracovního prostoru frézovacího stroje pro seřizování nástrojů

• indikace dotyku dvoubarevnou LED


 
• elektrokontaktní dotyková sonda s pevným dotykem

• pro použití na soustruzích s řídicím systémem MIKROPROG

• určená  pro upnutí do vřetene soustružnického stroje pro seřizování nástrojů

• indikace dotyku dvoubarevnou LED