SPECIÁLNÍ STROJE

Značnou část výrobního programu firmy Mikronex tvoří speciální stroje, které jsou konstruovány na základě individuálních požadavků zákazníků.  V některých případech je možno těmto zvláštním požadavkům vyhovět úpravou strojů běžně dodávaných, jindy jsou speciální stroje navrženy zcela od počátku. Ve většině případů jsou speciální stroje vybaveny programovým řízením.

Příklady:
- programově  řízené  polohovací zařízení pro proměřování letištních světel
- polohovací  programově  řízené  zařízení  pro laserové svařování pouzder kardiostimulátorů
- dálkově řízené CNC frézky, soustruhy, brusky pro obrábění radioaktivních materiálů
- dálkově ovládané svařovací zařízení pro zavařování pouzder s nebezpečnými odpady
- CNC stroje pro obrábění tvrdých keramických materiálů
- dodávka strojů a technologie pro výrobu hudebních nástrojů
- CNC tvarové orovnávače brousicích kotoučů
- speciální seřízené CNC stroje pro broušení a leštění skla

NĚKTERÉ OPAKOVANĚ VYRÁBĚNÉ SPECIÁLNÍ STROJE


• dělička se samostatným řídicím systémem pro aplikaci na všech obráběcích strojích

• možnost komunikace s řídicím systémem CNC obráběcího stroje

• možnost samostatné činnosti na konvenčních strojích pomocí vlastního NC ovládání

• velká přesnost a tuhost provedení

TR 1000 CNC


• malý přesný CNC stůl o rozměrech 1100 x 780 mm pro řezací i frézovací aplikace

• tři CNC řízené osy s možností aplikace čtvrté otočné osy

• aplikace pro laserové a plasmové řezání a pro obrábění dřeva a plastů

• bohaté programové vybavení specializované na pálení a řezání

• bohaté programové vybavení pro frézování

Výroba pouze na zakázku

TR 3000 CNC


• CNC stůl o rozměrech 3000 x 1500 mm jako universální technologický nosič pro řezací aplikace

• dvě nebo tři řízené osy, popřípadě čtvrtá osa pro řezání na rotačních polotovarech

• aplikace pro laserové a plasmové řezání

• bohaté programové vybavení specializované na pálení a řezání

Výroba pouze na zakázku