MODERNIZACE STROJŮ

Firma Mikronex provádí především modernizaci vlastních dříve dodaných strojů. Rozsah modernizace může být velmi individuální. Počínaje poměrně jednoduchým upgrade řídícího systému na nejnovější versi, přes střední opravu stroje až po generální opravy, při kterých jsou vyměněny veškeré důležité mechanické komponenty, opraveny funkční plochy a instalovány výkonnější pohony, nové řídící systémy a elektroinstalace.
V omezeném rozsahu firma rovněž modernizuje stroje cizích výrobců. Především se jedná o výměny nefunkčních řídících systémů a pohonů a s tím spojené změny nebo výměny elektroinstalace.
K modernizacím je možno rovněž započítat téměř sériově prováděné přestavby starších výukových frézek FC 16 CNC se staršími řídicími systémy a pohony, které jsou po modernizaci dodávány s vlastnostmi shodnými s novými stroji FCM 16 CNC.  Starší soustruhy SUF 16 CNC, kterých je na našich odborných školách dosud v provozu velký počet, rekonstruujeme a školám dodáváme pod označením SMT 160 CNC.
V současné době byla zvládnuta modernizace starších výukových strojů firmy EMCO (jak výukových strojů, tak i produkčních strojů).


• výměna starých pohonů MEZ Náchod za moderní a výkonnější pohony Berger Lahr

• výměna pohonu vřetene za výkonný pohon s asynchronním motorem s frekvenčním měničem

• doplnění os o koncové spínače

• osazení moderním řídicím systémem MIKROPROG F

• případná oprava nebo seřízení mechaniky stroje


• výměna starých pohonů MEZ Náchod za moderní a výkonnější pohony Berger Lahr

• výměna pohonu vřetene za výkonný pohon s asynchronním motorem s frekvenčním měničem

• osazení moderním řídicím systémem MIKROPROG S

• doplnění stroje o kapotáž tak, aby provedení odpovídalo současným bezpečnostním požadavkům

• doplnění stroje o podstavec s prostorem pro třísky a případný chladicí agregát

• případná oprava nebo seřízení mechaniky stroje


• výměna veškeré elektroinstalace stroje, nahrazení moderními prvky dle současných požadavků

• výměna starých pohonů za moderní a výkonnější pohony Berger Lahr

• výměna stejnosměrného pohonu vřetene za výkonný pohon s asynchronním motorem

• doplnění os o koncové spínače a zvýšení bezpečnosti provozu

• osazení moderním řídicím systémem MIKROPROG F nebo S WIN